เมื่อแรกเกิด               ความสำเร็จสูงสุดคือ         สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง
เมื่ออายุได้ 1 ขวบ       ความสำเร็จสูงสุดคือ         สามารถจำคนในบ้านได้ทุกคน
เมื่ออายุได้ 2 ขวบ       ความสำเร็จสูงสุดคือ         สามารถเดินได้
เมื่ออายุได้ 4 ขวบ       ความสำเร็จสูงสุดคือ        ไม่ฉี่รดที่นอน
เมื่ออายุได้ 15 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        มีเพื่อนฝูงมากมาย
เมื่ออายุได้ 20 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        เรื่องบนเตียง
เมื่ออายุได้ 30 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        มีความมั่นคงในชีวิต
เมื่ออายุได้ 50 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        เรื่องบนเตียง
เมื่ออายุได้ 60 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        มีเพื่อนฝูงมากมาย
เมื่ออายุได้ 65 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        ไม่ฉี่รดที่นอน
เมื่ออายุได้ 70 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        สามารถเดินได้
เมื่ออายุได้ 75 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        สามารถจำคนในบ้านได้ทุกคน
เมื่ออายุได้ 80 ปี         ความสำเร็จสูงสุดคือ        สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง

 ยิ้มเท่ห์

Comment

Comment:

Tweet